Dyslexiebegeleiding
Voortgezet Onderwijs


Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.
De Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij:
leerstijl, planning en organisatie : De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren en tot een optimale, bij hen passende leerstijl, te komen.
proefwerken en bij examens: De leerling wordt begeleid met de planning, organisatie en voorbereiding.
vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).
wiskunde/scheikunde: Bij wiskunde vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te "halen" en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.
Lees verder >>