Er wordt een intake gedaan door Buro Leerhulp op uw school. Vervolgens wordt er in overleg met u een programma opgesteld. De specifieke situatie op en de vraag vanuit uw school vormen hierbij het uitgangspunt. Onderstaande vragen zouden in uw programma aan de orde kunnen komen:
- Wat is dyslexie.
- Hoe is dyslexie in de klas te herkennen.
- Dyslexie en lees-/spellingproblemen (hoe te onderscheiden).
- De HOS methode.
- De leerstijl van de leerling.
- De dyslexieverklaring.
- De faciliteiten voor de dyslectische leerling.
- De overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs
- Casusbespreking.
Voor meer informatie over de training kunt u bellen 020-6427542/06-13468504 of e-mailen; klik hier.

De hostrainig voor teams