Training en gebruik HOSmethode voor schoolteams

Buro Leerhulp organiseert een training omtrent de aanpak en herkenning van dyslexie volgens de HOS-methode en is bestemd voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders. Een speciale aanpak van lees- en spellingproblemen die toepasbaar is naast de bestaande methodes.

De HOS methode, een psycholinguistische methode, is er op gemaakt kinderen informatie geordend leren te verwerken tot mentale schema's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, waarin klanken schematisch worden weergegeven, die door het kind worden geïnternaliseerd. Door handelend bezigzijn met gekleurde blokken worden de auditieve structuren zichtbaar. Dit te ontwikkelen basisfundament wordt gebruikt voor het aanbieden van de schrijf- en leerstrategieŽn, die in eerste instantie afzonderlijk worden aangeboden. De gevorderde speller wordt geleerd de schrijfwegen flexibel te kunnen toepassen.

Lees verder >>

De hostrainig voor teams