Studentenbegeleiding

Je bent dyslectisch of je hebt het vermoeden dat je dyslectisch bent. Je bent intelligent, je vindt je studie leuk, je studeert hard maar je merkt dat je resultaten achter blijven bij je inspanningen. Studievertraging en soms studie uitval is hiervan het gevolg.
Praktische vragen.
Hoe kan ik een college volgen, aantekeningen maken en de gegeven informatie tegelijkertijd verwerken? Hoe orden ik alle informatie, hoe onthoud ik de informatie en maak ik mijn tentamens? Hoe plan ik mijn studie, haal ik mijn tentamens, blijf ik plezier houden in mijn studie en houd ik genoeg tijd over om ook te genieten van mijn studentenleven. Hoe structureer ik alle informatie, hoe sla ik de informatie blijvend op en hoe bereid ik mij voor op een presentatie, een mondeling of een schriftelijk tentamen en voorkom ik examenstress? En last but not least, hoe pak ik mijn scriptie aan? Zaken waarmee elke student te maken krijgt, maar die bij een dyslecticus veel zwaarder wegen.
Lees verder >>