Dyscalculie (rekenen)

Dyscalculie is een rekenstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van rekenvaardigheden en inzicht in het rekenen zelf. Dyscalculie gaat vaak gepaard met nog een aantal andere problemen. Zo hebben leerlingen problemen bij het ruimtelijk inzicht, is het tijdsbesef (klokkijken) nog niet goed ontwikkeld en verloopt de automatisering van tafels moeizaam. Onderzoek en behandeling is gewenst, als de leerling onverklaarbaar slechter presteert, dan op grond van leeftijd en intelligentie mag worden verwacht. Er kan sprake zijn van dyscalculie als:
- de leerling lang tellend blijft rekenen
- de leerling regelmatig de tel kwijt raakt
- het hoofdrekenen niet lukt
- de grote getallen verkeerd worden geschreven
- de leerling moeite heeft met het correct plaatsen van getallen in een getallenreeks
- inzicht in de juiste stappen naar het antwoord niet aanwezig is
- de leerling de oplossingen heel moeilijk onthoudt

Klik hier als u meer wilt weten over het onderzoek en de behandeling