De rol van Buro Leerhulp
U kunt u bij Buro leerhulp aanmelden door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Aan de hand van de ontvangen informatie beoordeelt Buro Leerhulp of de aanvraag voldoet aan de bovenstaande criteria of dat aanvullende informatie nodig is. In beide gevallen wordt contact opgenomen met ouders en school. Indien het dossier in orde is (Bij de beoordeling houdt Buro Leerhulp zich aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling) en het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek, geeft de gemeente toestemming voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek naar ernstig, enkelvoudige dyslexie. De ouders hebben de aanvraag jeugdhulp bij de gemeente gedaan. Als de resultaten van het diagnostisch onderzoek de ernstige dyslexie bevestigen, dan wordt ook de behandeling vergoed.
Buro Leerhulp is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dat de kwaliteit van de dyslexiezorg bewaakt en heeft contracten met diverse gemeenten.
De rol van de Gemeente
Sinds januari 2015 valt dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aanmeldprocedure kan per gemeente verschillen. De Gemeente geeft vooraf toestemming (in de vorm van een beschikking), vaak speelt het wijkteam hierbij ook een rol. Nadat u uw kind bij ons heeft aangemeld zullen we u informeren over het traject.
Particulier
Voor particulier onderzoek is geen verwijzing van de school nodig. De particuliere cliënten komen niet in aanmerking voor vergoede diagnostiek en ook niet voor vergoede dyslexiebehandeling. U kunt zich eenvoudig aanmelden bij onze praktijk door het formulier in te vullen.