Vergoeding vanuit de gemeente

Een kind komt in aanmerking voor vergoede diagnostiek wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:
1 Het leerlingdossier is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate.
2 Het kind heeft geen andere leer- of klinische stoornissen die op de voorgrond staan.
3 Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de dertiende verjaardag van uw kind.
Wanneer de resultaten van het diagnostisch traject het vermoeden van ernstige dyslexie (EED) bevestigen, komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

De rol van de school
De school dient een leerlingdossier aan te leveren, waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Het dossier bevat veel informatie, waaronder informatie met betrekking tot de geboden extra begeleiding, toetsgegevens en argumentatie. Om de aanlevering van de gegevens makkelijk te maken hebben de gecontracteerde instellingen een uniform dossier uitgegeven waarop de informatie ingevuld kan worden. U kunt het dossier uitprinten, invullen en opsturen of invullen en mailen. U kunt het leerlingdossier hier vinden: Leerlingdossier.

Ga naar de volgende pagina voor de verdere informatie