Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dyslexie kan in de familie voorkomen en dus erfelijk zijn.
Er kan sprake zijn van dyslexie als:
- de leesvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
- de spellingvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
- een leerling niet of weinig leest
- een leerling faalangstig is
- een leerling niet meer met plezier naar school gaat

Buro Leerhulp is aangesloten bij het KwaliteitsInstituut Dyslexie(KD). Het kwaliteitsinstituut streeft ernaar dat iedere leerling met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede wijze gediagnosticeerd en behandeld wordt door gespecialiseerde behandelaars.